3
2
1
วิสัยทัศน์และค่านิยมหลัก กองบัญชาการกองทัพไทย
วิสัยทัศน์และค่านิยมหลัก
กรมการเงินทหาร
แผนบริหารทรัพยากรบุคคล กรมการเงินทหาร ประจำปีงบประมาณ 2557 - 2560

 

   

นับจำนวนผู้เข้าชม ตั้งแต่ ต.ค.52


วิสัยทัศน์


  

 
                                         (เฉพาะระบบ Intranet)

            
   

  • Search
    - ค้นหาสืบค้นข้อมูล ระเบียบ คำสั่ง ต่างๆ
text
 
 
 
 
ข่าวปชส

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

จก.กง.ทหาร และกำลังพล กง.ทหาร ร่วมสรงน้ำพระ เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2557
เมื่อ 10 เม.ย.57 ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 6
new


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

สถาปนากรมการเงินทหาร ครบรอบปีที่ 23 เมื่อ 21 มี.ค.57 new


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

เมื่อ 14 มี.ค.57 จก.กง.ทหาร เป็นประธานในพิธีปิดการศึกษา หลักสูตรนายทหารการเงินชั้นนายร้อย ของ บก.ทท. รุ่นที่ 15


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การบันทึกบัญชีเกณฑ์คงค้างตามระเบียบ กห. ว่าด้วยการบัญชีเงินราชการ พ.ศ.2555" ในวันที่ 10 - 11 มี.ค.57 ณ อาคารรับรองอเนกประสงค์เพื่อสวัสดิการและการสัมมนา รร.ตท.สปท. และบ้านนารีสอร์ท อ.บ้านนา จ.นครนายก

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

พล.อ.ต.หญิง ดวงฤดี คีรีวัฒน์ จก.กง.ทหาร และ กำลังพล กรมการเงินทหาร เข้ารับฟังบรรยายธรรมเทศนาและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557
ณ พุทธสถานคลายทุกข์ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี

            แบบฟอร์มฯ ระเบียบฯ คำสั่งฯ ราชกิจจาฯ เกี่ยวกับกรมการเงินทหาร
 

ระเบียบ / ข้อบังคับ.... hot

ประกาศ / หนังสือกระทรวงการคลัง / ข่าวสารประชาสัมพันธ์... hot

ข่าวล่าสุด ..... hot

 
กระทรวงกลาโหม กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ สมาคมแม่บ้าน
กระทรวงการคลัง กรมบัญชีกลาง ธนาคารแห่งประเทศไทย กบข กรมสรรพากร
 
 
แผนกกรรมวิธีข้อมูล กองวิทยาการ กรมการเงินทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย
เลขที่ 127 หมู่ 3 อาคารหมายเลข 4 ชั้น 4 - 6 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โทร.02 572 1616 - 17